Upravljačka ploča

#BeFantastic

Go to login
Board Index Pravila Opca pravila
Opca pravila
by Admin 2019-03-15 00:57:15
Likes: 0
Ovo su opca pravila ponašanja na Fantastic Esports forumu.
Pridržavajte se ovih pravila kako bi olakšali nama posao, a sebi sudjelovanje na forumu.

1. Na Fantastic Esports forumu nije dozvoljeno skretanje s teme i spam po kategorijama.
Administratori i moderatori Fantastic Esports foruma su tu da ocjene što je spam ili offtopic, a kako smo mi malo opušteniji community, ne?emo biti jako strogi u ovome pogledu, no imajte na umu da se za spam i offtopic moze dobiti opomena i naposljetku ban.

2. Postanje ilegalnog (piratskog) i pornografskog sadržaja (što uklju?uje bilo kakav oblik golotinje) je strogo zabranjeno i kažnjivo opomenama te banovima ?lanova. Isto tako kažnjavati ?e se u?estalo ostavljanje beskorisnih postova te vrije?anje drugih ?lanova foruma.

3. Vjerske i politi?ke rasprave nisu dopustene. 

4. Javna prepucavanja i sva?e s moderatorima i adminima ovoga foruma su zabranjene. Ako vas je netko od moderatora ili administratora opomenuo/banao, a vi se sa njegovom opomenom/banom ne slažete, molimo vas da to neslaganje ne pokazujete javno u nekoj temi na forumu i na taj na?in smetate drugim raspravama, ve? da kontaktirate glavnog administratora  ili odgovornog moderatora koriste?i forumske privatne poruke ili e-mail info@fantasticesports.com

6. Zabranjeno je otvaranje više korisni?kih ra?una za jednog te istog korisnika.

7. Pokušajte imati što više strpljenja i razumijevanja za nove i neiskusne ?lanove na forumu. Vrije?anje i omalovažavanje istih samo ?e vas koštati opomene ili direktnog bana. Pokušajte svojim ponašanjem i korisnim postovima privu?i nove ?lanove i svojim ponašanjem dati njima primjer.

8. Pri otvaranju nove teme ?lanovi foruma dužni su jasno i ukratko specificirati sadržaj teme koju otvaraju u njezinom naslovu. Nejasni naslovi tema biti ?e promijenjeni, a autori takvih tema ?e dobiti službenu opomenu ukoliko se ovakvo ponašanje ponovi više puta.

KAŽNJAVANJE

Kažnjavanje forumaša za nepoštivanje ovih pravila provodi se po sustavu opomena-ban. Korisnici uhva?eni u prekršaju prvo ?e dobiti opomenu koja isti?e za mjesec dana. Ukoliko u periodu od tih mjesec dana dobiju i drugu opomenu onda ?e uslijediti ban, odnosno zabrana pristupa forumu. Prvi ban biti ?e vremenski postavljen na odre?eni broj dana (ovisno o težini prekršaja), a ukoliko korisnik nakon prvog bana ubrzo nakon isteka perioda zabrane pristupa forumu ponovno po?ne pisati postove koji krše forumska pravila, ban se tada produžuje na više dana, odnosno na neograni?eni period (ovisno o težini prekršaja, o ?emu odlu?uje administrator ili odgovorni moderator). 

Budu?i da pokušavamo biti opušteni, ali pravedni community, mogu?e je da se za odre?ene manje prekršaje (o ?ijoj veli?ini ?e odlu?iti moderator ili administrator) prije službene opomene korisnicima samo izda neslužbeno upozorenje u obliku privatne poruke ili posta na forumu. Isto tako je mogu?e da se za neke ve?e prekršaje instantno izda ban za odre?ene korisnike, a odluku o tome donosi administrator foruma.

Likes

Admin
Posts: 1
Points: 560
Das ist meine Forum Signatur
Das ist meine Forum Signatur2
Mi smo zaljubljenici u esport, igrači i entuzijasti koji su kroz godine stekli dovoljno znanja i iskustva u raznim natjecanjima te smo sada spremni stvoriti i voditi uspješnu esport organizaciju